Privacy statement

kleine-maag.nl, gevestigd aan Arnhemseweg 4 Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kleine-maag.nl
Arnhemseweg 4
3817 CH Amersfoort
0651927752

Persoonsgegevens die wij verwerken:

kleine-maag.nl verwerkt uitsluitend persoonsgegevens wanneer via het contactformulier gevraagd wordt om contact op te nemen. Ook gebruiken we social media plugins. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om in contact te komen indien hiertoe een verzoek wordt gedaan of voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Daarnaast worden bezoekers statistieken bijgehouden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anneloes@kleine-maag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

kleine-maag.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van kleine-maag.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

kleine-maag.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is met een maximum van twee jaar om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

kleine-maag.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
kleine-maag.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door kleine-maag.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anneloes@kleine-maag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

kleine-maag.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

kleine-maag.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met anneloes@kleine-maag.nl

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe en hoeveel bezoekers onze website vinden. De verzamelde informatie, waaronder het IP adres van jouw computer, wordt naar Google verstuurd die deze informatie bewaard. Wij verwijzen naar het Privacy beleid van Google en Google Analytics indien je hier meer informatie over wenst. Google kan de verzamelde informatie met derden delen op grond van juridische redenen of indien derde partijen de data verwerken op verzoek van Google. Wij zijn hier niet bij betrokken en hebben Google geen toestemming gegeven om de verzamelde informatie voor andere Google diensten te gebruiken.

Facebook, LinkedIn en Instagram

Op deze website zijn buttons te vinden die doorverwijzen naar Facebook, LinkedIn en Instagram. De codes die nodig zijn om deze buttons aan te maken genereren een cookie op jouw hard drive. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen wij naar de privacy statements van Facebook, LinkedIn en Instagram.

Dit privacy statement kan worden aangepast op ieder moment en voor iedere reden.

Volg me op Instagram